GÓC NHÌN

Cung cấp những thông tin Góc Nhìn phong phú, đa dạng, có giá trị tham khảo cao về kiến thức lịch sử Việt Nam, thế giới, kiến thức phong tục tập quán độc lạ của Việt Nam.

Đề xuất thu phí khí thải: Chuyên gia lo ngại gì?

Đề xuất thu phí khí thải: Chuyên gia lo ngại gì?

Trước đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải của Bộ Tài chính, nhiều quan điểm tỏ ra lo ngại “phí chồng phí” giá của hàng hóa sẽ tăng cao, giảm sức cạnh tranh của...

Dịch vụ công cần “chính quy hóa”

Dịch vụ công cần “chính quy hóa”

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, xã hội hóa là một chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công, vì từ thực tế có nhiều tổ chức công hoạt động kém hiệu quả.