KNOWLEDGE & LIFE

Thông tin, hình ảnh, video phân tích mới nhất về khoa học và công nghệ; các sáng kiến, sáng tạo, công trình, dự án khoa học và công nghệ mới nhất; những tiết lộ thú vị về các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Xã hội hóa để bảo tồn đa dạng sinh học

Xã hội hóa để bảo tồn đa dạng sinh học

Xã hội hóa và huy động các nguồn lực bên ngoài để đóng góp vào các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.