KNOWLEDGE & LIFE

Thông tin, hình ảnh, video phân tích mới nhất về khoa học và công nghệ; các sáng kiến, sáng tạo, công trình, dự án khoa học và công nghệ mới nhất; những tiết lộ thú vị về các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam viếng lăng Bác

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam viếng lăng Bác

Đây là hoạt động có ý nghĩa, mang tính giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức chính trị, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện đạo lý “Uống nước...

Khoa học mở dưới các góc nhìn

Khoa học mở dưới các góc nhìn

Hội thảo "Khoa học mở dưới các góc nhìn" được tổ chức vào ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 nhằm lan tỏa nhận thức về một xu hướng đang có nhiều ý kiến trái chiều nhưng hứa...