Giật mình nguyên nhân thái hậu nhà Thanh không được an táng suốt 37 năm

Giật mình nguyên nhân thái hậu nhà Thanh không được an táng suốt 37 năm

Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu là phi tần của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực. Sau khi qua đời vào năm 1688, vị thái hậu nhà Thanh này không được an táng trong suốt 37 năm. Điều này xuất phát từ di nguyện của bà.

Thú thưởng trà của vua chúa Việt

Thú thưởng trà của vua chúa Việt

Thú uống trà, thưởng trà ở nước ta thời xưa phổ biến từ chốn bình dân bách tính đến nơi cung đình thâm nghiêm. Vua chúa các đời luôn coi trọng thức uống này, góp phần tạo nên một...