Tác dụng phụ đáng sợ của miếng dán giảm đau

Tác dụng phụ đáng sợ của miếng dán giảm đau

Theo bác sĩ Lý, dù miếng dán giảm đau ít gây hại cho thận hơn so với thuốc uống chống viêm và giảm đau, nhưng liên tục sử dụng sẽ tăng gánh nặng cho thận, khiến thận tổn thương.