Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam viếng lăng Bác

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam viếng lăng Bác

Đây là hoạt động có ý nghĩa, mang tính giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức chính trị, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện đạo lý “Uống nước...