Giải mã UAV Lancet: Hung thần diệt tăng giá rẻ

Giải mã UAV Lancet: Hung thần diệt tăng giá rẻ

UAV tự sát Lancet của Nga đã tỏ rõ “phẩm chất ưu tú” trên chiến trường Ukraine, khi đã phá hủy tới 601 mục tiêu, trong đó có 498 xe tăng và pháo các loại của Ukraine.