Vì sao thiếu sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11?

Vì sao thiếu sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11?

Nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, nhất là sách lớp 4, 8, 11 là do một phần các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần chờ phê duyệt giá ở một vài địa phương.