Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của Đảng”

Google News

“Đảng đã khẳng định VUSTA là “tổ chức chính trị - xã hội” của Đảng. Đó là niềm tự hào lớn lao của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sự tôn vinh này ngày càng được sâu sắc hơn” - Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng bày tỏ.

Ngày 16/8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đông đảo đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Bí thư Trung ương Đảng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam… cùng toàn thể các đại biểu ở các điểm cầu tỉnh, thành trên cả nước.
Toàn dân tộc muôn người như một đẩy lùi đại dịch
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Trong đó, vai trò, vị trí, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng.
“Với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới” – Tổng Bí thư nói.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung: “Lien hiep Hoi Viet Nam la to chuc chinh tri - xa hoi cua Dang”
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị.
Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống.
Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân là trên hết, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao, tham gia phòng, chống dịch với tinh thần: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân.
Trí thức Việt xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực “đánh giặc COVID-19”
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là bộ phận tham gia tích cực trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, kết nối đội ngũ trí thức trong và ngoài nước. Phát biểu tại Hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh, quyết tâm của đội ngũ trí thức khoa học Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ tịch VUSTA cho biết, kể từ khi thành lập vào năm 1983 đến nay, VUSTA với đội ngũ trí thức KH&CN đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam để vận động trí thức KH&CN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng và đất nước.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung: “Lien hiep Hoi Viet Nam la to chuc chinh tri - xa hoi cua Dang”-Hinh-2
"Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không hề thua kém bất cứ ai. Bộ Kít xét nghiệm của Việt Nam được đưa ra đầu tiên trên thế giới và gửi tới giúp đỡ 20 nước" - Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng.
 
VUSTA đã triển khai nhiều hoạt động phát huy sức mạnh của liên minh công - nông - trí, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của MTTQ Việt Nam; phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN với Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng; tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức KH&CN của khu vực và quốc tế; tham gia các hoạt động khi MTTQ Việt Nam phát động như vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, góp quỹ phòng, chống COVID-19...
Chủ tịch VUSTA cho rằng, trong bối cảnh cả nước đang căng mình phòng, chống đại dịch COVID-19, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng cố gắng nghiên cứu và đã đưa ra được bộ kít xét nghiệm đầu tiên trên thế giới để gửi tới giúp đỡ 20 nước. Phác đồ điều trị COVID-19 của chúng ta được đánh giá rất cao. Đặc biệt, trên thế giới chỉ có 4-5 quốc gia làm ra vắc xin, trong đó có Việt Nam.
“Ngay sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, Đảng đoàn VUSTA đã triển khai trong đội ngũ KH&CN nghiên cứu, quán triệt các Văn kiện Đại hội để cụ thể hóa thành chương trình hành động trong tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Để xây dựng VUSTA xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam” – Chủ tịch VUSTA nói.
Đồng thời, TSKH Phan Xuân Dũng đã trực tiếp kiến nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 3 nội dung:
Thứ nhất là về triển khai chính sách, kiến nghị chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm nhất quán của Đảng đối với VUSTA nêu tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 và Điều lệ của VUSTA đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015, Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư thành quy định cơ chế, chính sách cụ thể về mô hình tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với VUSTA.
Thứ hai về sự quan tâm đến VUSTA và đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Bên cạnh các chủ trương, chính sách kịp thời, VUSTA mong muốn tổ chức của trí thức KH&CN Việt Nam cũng được như tổ chức của giai cấp công nhân và nông dân. Nhân sự Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam là Uỷ viên Ban Chấp hành TW; có các dự án luật về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam; về thống nhất việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương.
Về sự tôn vinh, đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh rằng, Đảng đã khẳng định VUSTA là “một tổ chức chính trị - xã hội”. “Đó là niềm tự hào lớn lao của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, chúng tôi coi đây là một sự tôn vinh lớn. Chúng tôi mong muốn sự tôn vinh này ngày càng được sâu sắc hơn” – Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ.
Tại hội nghị, Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định: “Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức khoa học Việt Nam xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với Đảng rằng đã đoàn kết, đoàn kết thì càng đại đoàn kết, chắc chắn đã thành công, thành công thì càng đại thành công”.
Hữu Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)