E-MAGAZINE XUÂN 2024

E-MAGAZINE XUÂN 2024

Khát vọng hóa rồng

Khát vọng hóa rồng

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, khẳng định, những “điểm sáng” đối ngoại trong năm 2023 giúp Việt Nam nâng tầm, trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - an ninh trong khu vực và thế giới.