DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thông tin cập nhật về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong nước, thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước tháp Kim Thành, Delta Group đứng sau loạt công trình tâm linh nào?

Trước tháp Kim Thành, Delta Group đứng sau loạt công trình tâm linh nào?

Ngoài thi công tháp Kim Thành (Lào Cai), Delta Group đã thi công nhiều công trình Phật giáo nổi tiếng trong nước như: Chùa Phật Tích (2011 - Bắc Ninh); chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc (2014 - Cao Bằng); Việt Nam Quốc Tự (2016 - TPHCM)…

Petrovietnam về đích sớm

Petrovietnam về đích sớm

Petrovietnam liên tục về đích sớm các chỉ tiêu SXKD, tạo đà hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng năm 2023, nhằm đóng góp nhiều hơn nữa, hỗ trợ cho nền kinh tế đất nước.