Góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Google News

Sáng 01/11 tại Hà Nội, Liên Liệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp hội Việt Nam.

Gop y Du thao Quy che chi tieu noi bo cua Lien hiep cac hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam
Quang cảnh hội thảo
Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Thư kí Liên Liệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp hội Việt Nam) Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh: Nhằm cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật vào công tác quản lý tài chính của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài chính của Cơ quan. Đồng thời tạo sự minh bạch trong việc quản lý và chi tiêu tài chính của Cơ quan; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Đảm bảo điều kiện và tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ đư­ợc giao.
Gop y Du thao Quy che chi tieu noi bo cua Lien hiep cac hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam-Hinh-2
Tổng Thư kí Liên Liệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc
Đồng thời, làm căn cứ để quản lý, thanh, quyết toán các khoản chi tiêu trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, tạo cơ sở để Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, các cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam giao Văn phòng soạn thảo bản Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam cho phù hợp với thực tế hiện nay – ông Nguyễn Quyết Chiến nói.
Gop y Du thao Quy che chi tieu noi bo cua Lien hiep cac hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam-Hinh-3
Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Ngô Việt Dũng báo cáo tóm tắt Dự thảo
Theo Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Ngô Việt Dũng, trên cơ sở rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Văn phòng nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành trong tình hình mới. Do số lượng các điều khoản cần sửa đổi nhiều, cùng với đó, để thuận tiện trong quá trình sử dụng, dễ dàng theo dõi, Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam soạn thảo bản Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam mới và tích hợp toàn bộ các nội dung sửa đổi này.
Quy chế quy định: Hoạt động thu, chi của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, các đơn vị, cá nhân trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam; Các hoạt động chi tiêu nội bộ của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam.
Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, các đối tượng khác theo quy định và quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.
Nguyên tắc áp dụng: Tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước, các quy định về quản lý các nguồn thu của Cơ quan, cam kết của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam với các tổ chức, cá nhân tài trợ và các quy định khác của Nhà nước và của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam.
Gop y Du thao Quy che chi tieu noi bo cua Lien hiep cac hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam-Hinh-4
Phó TTK kiêm Trưởng ban KHCN &MT Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Công Lương góp ý kiến cho Dự thảo
Các khoản chi tiêu phải bảo đảm có đủ hóa đơn, chứng từ và tuân thủ các quy định của pháp luật.Định mức chi quy định trong Quy chế này là mức tối đa, các khoản chi phải đảm bảo tiết kiệm, tổng chi không vượt quá tổng thu trong năm tài chính, bám sát các định mức quy định, phục vụ nhiệm vụ của Cơ quan theo quy định hiện hành.
Thực hiện phân phối theo lao động, khuyến khích các tập thể, cá nhân có tâm huyết, sáng tạo, hiệu quả trong công việc, có ý thức xây dựng đơn vị, tiết kiệm thời gian và chi phí cho Cơ quan. Người đảm nhiệm nhiều chức danh được hưởng mức phụ cấp cao nhất theo quy định.
Thống nhất ban hành sau khi đã thảo thuận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Công đoàn Cơ quan.
Quy chế gồm 6 chương 24 điều, 03 phu lục, tăng 02 chương, 4 điều so với quy chế chi tiêu năm 2016, bao gồm: Chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp; làm thêm giờ; trợ cấp thất nghiệp, thôi việc và tinh giảm biên chế; điện, nước, xăng, dầu và xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, xây dựng lớn, sửa chữa nhỏ; văn phòng phẩm, vật tư­, công cụ, dụng cụ văn phòng, máy tính xách tay; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí; Phụ cấp lưu trú: tiếp khách trong nước và quốc tế; vận động, xây dựng dự án; nguyên tắc phân bổ nguồn kinh phí tự có; các mức chi; phụ cấp ủy viên Đoàn Chủ tịch, phụ cấp ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam; chi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm; chi thăm hỏi, hiếu, hỉ, lễ, tết hàng năm....
Gop y Du thao Quy che chi tieu noi bo cua Lien hiep cac hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam-Hinh-5
Trưởng ban Ban TV,PB & GĐXHLiên hiệp Hội Việt NamBùi Kim Tuyến phát biểu góp ý Dự thảo
Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Thư kí Nguyễn Quyết Chiến đã cảm ơn toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong Cơ quan đã tham dự hội thảo, đây là dịp công chức, người lao động trong cơ quan cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, đóng góp hoàn thiện Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần công khai, dân chủ, cầu thị của Văn phòng và lãnh đạo Liên hiệp Hội việt Nam thông qua đó củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong tập thể Lãnh đạo và viên chức Cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.
Hội thảo đã có nhiều các ý kiến tâm huyết, thực tế góp ý vào bản Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp hội Việt Nam, Văn phòng Cơ quan Liên hiệp hội Việt Nam sẽ tổng hợp, xem xét, chỉnh sửa bản Dự thảo cho phù hợp trước khi trình lãnh đạo Thường trực thông qua, áp dụng thực hiện.- Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến nói.
Theo L.H/Vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)